10. Kup (pensum til gul snip)

Stande

Samlede fødder stand

Moa seogi (moar-såh-gi)

En stand er måden man sætter fødderne på. På koreansk hedder en stand seogi(såh-gi)
Står man med samlede fødder og samtidig har hænderne ned langs siden kaldes standen hilsestand
Hilsestand (retstand) er den stand man indtager efter kommandoen chareyeo (thah-ri-ot)

Stand med samlede hæle (hilsestand)

Dwichook moa seogi ()

Parallel stand

Naranhi seogi

Hestestand

Joochoom seogi

Langstand

Apkoobi

Egentlig hedder det Apkoobi seogi, men i daglig tale sige vi blot Apkoobi

Kort stand

Apseogi

Klarstand ved grundteknik

Joonbi seogi

Egentlig hedder det Gibon joonbi seogi, men i daglig tale siger vi blot Joonbi seogi

...

Håndteknikker (blokeringer eller slag)

Lav sektion adskille blokering

Area hechyomakki

Lav sektion blokering

Area makki

Midter sektion blokering over forreste ben

Momtong makki

Midter sektion blokering over bagerste ben

Momtong an makki

Høj sektion blokering

Eolgul makki

Slag i høj sektion

Eolgul jireugi

Slag i lav sektion

Area jireugi

Spark

Nedadgående straktbens spark

Naeryo chagi(næ-reo tjah-gi)

Udadgående straktbens spark

bakat chagi(bakat-tjah-gi)

Indadgående strakbens spark

an chagi (an-tjah-gi)

Frontspark (fremadrettet stempelspark)

Ap chagi(ap-tjah-gi)

I en ap chagi er foden strakt men træer trukket tilbage så man rammer med fodballen som på koreansk hedder Apchook (ap-tjuck)

Teori

Knytnæve

Jumeok

Slag fra hoften med knytnæve

Jireugi

Spark

Chagi(tjah-gi)

Front (fremadrettet)

Ap

Inderside/indadgående

An

Yderside/udadgående

Bakat

Lav sektion

Area

Midter sektion

Momtong

Høj sektion

Eolgul makki

Indtag hilsestand (stå ret)

Chariot

Hils (buk)

Kyeongne

Stop og indtag startposition

Keuman

180 graders vending

Dirro dorra

Slap af

Zuu

Når træneren siger Zuu skal man vende sig mod træneren og bukke. Hvis man er igang med at gå teknikker og man møder muren råben man Zuu så træneren ved at man snart skal vende og så den anden vej.

Trænings dragt

Do bok

Træningssal

Do jang

Træner under 1. Dan (hjælpetræner)

Toga nim

Toga nim er en træner der endnu ikke har opnået sort bælte

Træner med 1.-3. Dan

Kyosa nim

Kyosa nim har sort bælte med 1, 2 eller 3 gule snipper

Træner med 4. Dan eller mere.

Sabum nim

Sabum nim har sort bælte med mindst 4 gule snipper

Hilsen til flag

Kukki jedeharjo kyongne

Nødværgeretten straffelovens §13

Selvom man har lært Taekwondo-teknikker skal man overholde loven - dvs. kende betydningen af Nødværgeretten §13

En simplere formulering er denne:

Brug aldrig Taekwondo til angrebkun til forsvar
stk. 1:

Handlinger foretaget i nødværge er straffri for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreg, og ikke åbentbart går ud over, hvad der under hensyn til angregets farlighed, angiberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarlig.

stk. 2:

Overskrider nogen grænserne, for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebets fremkaldte skræk eller ophidselse.

Hvad betyder Taekwondo

Foden og nævens kunst

Tae-Kwon-Do : fodens og knæven kunst, er en koreansk kampsport, som indbefatter spark, slag og blokeringer.

Diverse

Drej mod venstre

cha jang cha (tjah-jang-tjah)

Drej mod højre

vou jang vou (wo-jang-wu)

Drej mod hinanden

cha jang wou (tha-jang-wu)